Mgr. Hana Ševčíková

Ponuka služieb

Individuálna psychoterapia - liečba a riešenie rôznych duševných problémov, ale i osobnostných či vzťahových kríz.

Párová terapia - pomoc dvojiciam (partnerským, manželským, rodič – dieťa), ktoré sa ocitli v kríze, či ktoré sa zmietajú v dlhodobých problémoch, obom však na vzťahu záleží.

Psychodiagnostika - diagnostika pomocou psychologického intervew a psychologických testov – osobnostných i výkonových.

Psychoterapeutické služby poskytujem i v anglickom a nemeckom jazyku.

Som k dispozícii klientom od 15 rokov.

METÓDA:

Metóda, ktorou pracujem, nie je dávanie rád či priame nasmerovanie klienta. Je to skôr odborné sprevádzanie v hľadaní pôvodu vlastných problémov, nových spôsobov ich riešenia, ale i v hľadaní vlastných zdrojov a síl. To všetko sa deje v dôvernom a špecifickom psychoterapeutickom vzťahu, ktorý je nie len nevyhnutnosťou, ale často i nástrojom k lepšiemu porozumeniu vzťahových ťažkostí klienta.

Katatýmne – imaginatívna psychoterapia je hlbinne orientovaná psychoterapeutická metóda, ktorá využíva okrem klasických spôsobov dynamickej psychoterapie i tzv. imaginácie – špecifické denné sny, ktoré umožňujú lepší prístup k nevedomým aspektom problémov, ale i k zdrojom či vzťahovým vzorcom klienta. Viac si o nej môžete prečítať na sskip.szm.com.